Rzymskokatolicka Parafia

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Opolska 5a

46-081 Dobrzeń Wielki

 tel. 77 4695 220

wik.: 77 4695 503

 

Kancelaria czynna:

- poniedziałek 16:00-17:00

- wtorek16:00-17:00

- piątek16:00-17:00

oraz po mszy św. w tygodniu

XVI Niedziela Zwykła - Rok A

 

Refleksja

„Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwu i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo»” (Łk 10,1-2).

Świat, który – nie tylko w wymiarze geograficznym, ale też i historycznym na przestrzeni wieków – czekał na Ewangelię, był wielkim wyzwaniem. Jezus był świadomy ogromnej odpowiedzialności, jaką wkładał na ramiona swoich uczniów. On dokonał pierwszego zasiewu w swojej ojczyźnie – Palestynie, oni zaś mieli zanieść Dobrą Nowinę o zbawieniu poza jej granice.

W tym pierwszym rozesłaniu jest antycypacja wielkiego posłania misyjnego, które Jezus przekaże uczniom w chwili wniebowstąpienia, a Duch Święty potwierdzi w dzień Swojego zstąpienia. Wtedy to, otrzymawszy Ducha prawdy i mocy, pójdą na cały świat, aby głosić Ewangelię „wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,15). Zarówno rozesłanie po dwóch do każdego miasta i miejscowości, jak i liczba siedemdziesięciu dwóch niesie w sobie pewną symbolikę: oznacza cały świat oraz liczbę ludów zamieszkujących wówczas ziemię. Dobra Nowina o zbawieniu jest zatem darem dla wszystkich ludów i narodów. Nikt nie może być pozbawiony tego niepowtarzalnego daru i nikt nie może się czuć odrzucony lub wyłączony z Bożego planu zbawienia i z Jego Królestwa. O wielkości i trudności otrzymanej misji uczniowie mogli się przekonać już od samego początku, doświadczając radości, ale też i odrzucenia. Nie wszyscy są gotowi przyjąć natychmiast Ewangelię, a nie brakuje też i tych, którzy wręcz będą się przeciwstawiać jej szerzeniu. Może dziwić fakt, że Jezus na tę pierwszą wyprawę nie każe im zabierać ze sobą żadnych rzeczy: ani trzosa, ani torby, ani sandałów. Jest w tym poleceniu wyraźne przesłanie, że idą w imieniu samego Jezusa, dlatego też muszą być Jego wiernym i czytelnym odbiciem. A to wymaga, aby zaufać Mu do końca!

Opowiadanie

Tuzin róż

Pewnego dnia młoda kobieta otrzymała 12 róż z bilecikiem, na którym napisano: „Od osoby, która cię kocha”. Nie było jednak podpisu.

Kobieta nie była zamężna, jej myśl pobiegła więc do mężczyzn jej życia: do dawnych sympatii, do nowych znajomych. Może to matka i ojciec? Jakiś kolega z pracy? Zrobiła w myśli listę ewentualnych osób. Wreszcie zatelefonowała do swej przyjaciółki, by ta pomogła rozwiązać zagadkę.

Jedno zdanie przyjaciółki nagle podsunęło jej myśl.

– Powiedz, to ty przysłałaś mi te kwiaty?

– Tak.

– Dlaczego?

– Gdyż ostatnio, gdy rozmawiałyśmy, byłaś w czarnym humorze. Chciałam, byś spędziła jeden dzień myśląc o wszystkich osobach, które ciebie kochają.

 

Papież Franciszek o Miłosierdziu

„Łaska sakramentu małżeństwa nie tylko wzmacnia rodzinę, aby była uprzywilejowanym miejscem, w którym można żyć miłosierdziem, lecz zobowiązuje wspólnotę chrześcijańską i całą działalność duszpasterską do tego, by wyraźniej ukazywały wielką wartość konstruktywną rodziny” (MM 14).

Każda rodzina może do czegoś zachęcać lub zniechęcać. W każdej rodzinie odnajdujemy trudy, ale z każdej, nawet najbardziej pogmatwanej historii, może wypłynąć olbrzymie dobro.

Na wesoło

Córka mówi do ojca:

- Chcę wyjść za kierowcę walca, tato.

- No cóż, ja nie będę ci stawał na drodze.

Proboszcz uradował się widząc w kościele grupę żołnierzy.

– No, mój synu – pyta po Mszy św. – czemu to dzisiaj przyszliście do kościoła?

– Bo nie wyczyściliśmy dobrze broni – pada odpowiedź.

Dziadek zabrał wnuczka pierwszy raz na rozprawę sądową.

Wnuczek, widząc po raz pierwszy adwokata ubranego w togę, pyta:

- A dlaczego ten pan jest ubrany jak kobieta?

- Bo będzie zaraz długo gadał!

Porządek nabożeństw

Poniedz.10.07

7.oo   Za † Erikę Klottka I r. śm.

14.3o św. Roch: Ślub Iwona Brodowska Stanisław Wiktorowicz

18.oo Za †† rodz. Hildegardę i Józefa Ozimek, †† z pokr.

Wtorek 11.07 św. Benedykta

7.oo   Za † Łucję Koziol z Róży

18.oo Za † Mariana Włodarczyka I r. śm.

  1. W int. mieszk. Dobrzenia W. w rocznicę powodzi

Środa 12.0.7 św. Brunona

7.oo   Do M. B. Fatimskiej o zdrowie w int Pielgrzymów z Turzy

8.oo u św. Rocha: Za †† rodz. Marię i Wilhelma Neubert i o zdrowie w rodz.

Czwartek św. Andrzeja i Benedykta

7.oo   Do B. Op. z prośbą o zdrowie i Bł. B. dla Krzysztofa z ok. 40 ur.

17.oo Za † ojca Huberta Nowak r. śm.

  1. W int. mieszk. Dobrzenia M. w rocznicę powodzi

Piątek 14.07

7.oo   Za † Władysława Kałwa 30 dz.

18.oo Za †† rodz. Teresę i Jana Stotko z ok. ur.

Sobota 15.07 św. Bonawentury

7.oo   Za †† Marię i Agnieszkę Skrzypiec †† z rodz.

12.oo św. Roch: Ślub Jolanta Marciniak Bernard Koper

18.oo Za †† dziadk. Rosiek, Sura, Tomanek i Waindok, † ciocię Magdalenę Bartoń

XV Niedziela 16.07

7.oo   Za † matkę Zofię Waindok poległ. ojca Grzegorza † brat Konrada † siostrę Mariannę

8.15 u św. Rocha: Za †† rodz. Holik i Pyrek † brata, siostrę, 2 szwagrów, †† z pokr.

9.oo   Do B. Op. z ok. 10 r. ślubu Joanny i Michała Strzałka i o bł. B dla dzieci

11.00 Do B. Op. z ok. 25 r. ślubu Bożeny i Dariusza Banach o bł. B. w rodz.

14.oo Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci: Kamil Pramor, Paulina Szwarcbach

16.oo u św. Rocha: Droga Krzyżowa

17.oo u św. Rocha: W int. pielgrzymów z Piekar

Poniedz. 17.07

7.oo   Za † Marię i Gerarda Gbur

18.oo Do B. Op. z ok. 50 ur. Lidii Wang

Wtorek 18.07

7.oo   Za † ojca Stanisława 30 r. śm., †† z rodz.

18.oo Za † Aleksandrę Strzemieczną z ok. ur. i r. śm.,† ojca Tadeusza

Środa 19.07

7.oo   Do B. Op. z ok. 50 ur. Norberta

8.oo u św. Rocha: Za † męża i ojca Piotra Unruh 3 r. śm.

Czwartek 20.07 bł. Czesława

7.oo   Za †† rodz. Cecylię i Józefa Kołodziej, †† dziadk., † siostrę Mariannę Słota, d. w cz.

17.oo Za † syna Rudolfa Biedroń, † męża Wernera, †† rodz. Szewczyk i Biedroń, †† z pokr.

Piątek 21.07

7.oo   Za †† teściów Annę i Jana Szleger

18.oo Za † męża i ojca Leszka Matysiak, †† z pokr.

Adoracja

Sobota 22.07 św. Marii Magdaleny

7.oo   Za †† rodz. Annę i Pawła Kolodziej, † brata †† pokr. d. w cz.

13.oo u św. Rocha: Do B. Op. MBNPom i św. Rocha z podz. i prośbą o bł. B. z ok. 80 ur. Anny Marii Warzecha i o bł. B. w rodz.

18.oo Za † syna Andrzeja Ledwolorz r. śm.

XVI Niedziela 23.07

7.oo   Za Parafian

8.15 u św. Rocha: Za † ojca Józefa r. śm. i z ok. ur. † Matkę Marię, †† rodz. Szramowski, † chrzestną Dorotę

9.oo   Za † męża Daniela Chabior, †† rodz. rodzeń., † szwagra i bratanka

11.oo Do B. Op. z ok. 25 r. ślubu Iwony i Dariusza Kupiec

15.oo Nieszpory

17.oo u św. Rocha: Za † matkę Annę Urbik z ok. ur.

Poświęcenie samochodów

Poniedz. 24.07 św. Kingi

7.oo   Za † matkę Stefanię Grzeszczuk 5 r. śm. †† dziadk. Marię i Kazimierza Grzeszczuk, †† Michalinę i Piotra Kowalskich

18.oo Za † siostrę Hildegardę Stiller, † brata Helmuta Resel, †† rodz.

  1. W int. jedności Gminy Dobrzeń Wielki

Wtorek 25.07 św. Jakuba Ap.

7.oo   Za †† rodz. Jana i Agnieszkę Ryborz, † brata Franciszka

18.oo Za † Oswalda Zoska od sąsiad.

Środa 26.07 św. Anny

7.oo   W int. babć

8.oo u św. Rocha: Za † Łucję Koziol 30 dz.

Czwartek 27.07 św. Joachima

7.oo   Za † Władysława Kałwa i † matkę Marianne Miś

17.oo Za † Małgorzatę Pierskała z ok. ur. i r. śm., †† z pokr.

Piątek 28.07

7.oo   Za † Łucję Koziol od koleżanek z pracy

18.oo Za † męża Franciszka Wyrwis r. śm., †† rodz., teściów, rodzeń. †† z rodz. Pollok i Wywis

Sobota 29.07 św. Marty

7.oo   Za † ojca Józefa Pampuch, † matkę Marię, †† braci, †† z rodzeń.

15.oo u św. Rocha: Do B. Op. z ok. 25 r. ślubu Renaty i Tomasza Baran

18.oo Do B. Op. z ok. 18 ur. Martyny Pietrzyk

XVII Niedziela 30.07.

7.oo   Za †† Juliannę Psyk, †† rodz. † siostry braci, szwagrów †† z pokr. Psyk Koszyk, d. w cz. j.niem

8.15 u św. Rocha: Za † syna Konrada Piekorz r. śm., † matkę Elżbietę , †† z pokr.

9.oo   Do B. Op. z ok. 80 ur. Huberta Kołodziej

11.oo Za † męża Bronisława Hatalskiego 3 r. śm., †† rodz. Anielę i Franciszka, oraz Annę i Antoniego

17.oo u św. Rocha: Za † Apolonię Polok, †† rodz. Annę i Franciszka

 

Pomyśl

Za szybko się wykruszamy. Za często chorujemy, zbyt wcześnie się starzejemy, za krótko żyjemy. Nie umiemy pracować, odpoczywać – nie umiemy żyć. Byle jak jemy, byle co pijemy. Źle wydatkujemy swą energię , źle gospodarujemy swoim czasem, źle organizujemy swój dzień. Szastamy swoimi siłami. Zdaje nam się, że ich źródło jest nieograniczone. Marnujemy je na głupstwa, wyczerpujemy złoszczeniem się, denerwowaniem, martwieniem się.

Aż przyjdzie uderzenie. Wtedy uwierzyć nam trudno że jest już za późno, że już nie ma skąd brać – że zmiany są nieodwracalne, procesy za daleko posunięte, że już po życiu.

Za często chorujemy, zbyt wcześnie starzejemy się, za wcześnie umieramy.

                                   Ks. Maliński

Liczba odsłon:

Dzisiaj 174

W sumie 108666

Licznik odwiedzin do maja 2016 - 637 000

Msze święte

 

Niedziela:

7:00 - w języku niemieckim

8:15 - u św. Rocha

9:00 i 11:00 - suma

17:00 - u św. Rocha

 

W tygodniu:

7:00 - codziennie

18:00 - pn. wt. pt. i sb.

17:00 w czw. Msza św. szkolna

7:00 w środę u św. Rocha

Film o św. Katarzynie

Aktualnie gościmy:

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Kościół św. Rocha

Kościół św. Katarzyny

Stacja Caritas