Rzymskokatolicka Parafia

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Opolska 5a

46-081 Dobrzeń Wielki

 tel. 77 4695 220

wik.: 77 4695 503

 

Kancelaria czynna:

- poniedziałek 16:00-17:00

- wtorek16:00-17:00

- piątek16:00-17:00

oraz po mszy św. w tygodniu

Niedziela Chrztu Pańskiego

Refleksja

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Chrzest wydaje się nam nieodłącznie wpisany w chronologię życia człowieka. Rodzisz się i zostajesz ochrzczony. Czy mogło być inaczej w życiu Jezusa? Czy nie On sam miał nam dać przykład, a może i argument dlaczego warto chrzcić kolejne pokolenia?

Chrzest Chrystusa wcale nie był oczywisty. Jan Chrzciciel zanurzał ludzi w wodach Jordanu głosząc przy tym konieczność nawrócenia. „Jesteś człowieku skłonny do zła, zdarza Ci się rzadziej lub częściej nieźle narozrabiać, więc daj się zanurzyć w tej wodzie, aby Twoje grzechy zostały odpuszczone”. Jezus jest do nas „podobny we wszystkim oprócz grzechu”. Nie będąc grzesznikiem, został ochrzczony. Po co? Może po to, by Ojciec i Duch się objawił. By już wtedy było wiadomo, że Chrystus nie jest jakimś tam nauczycielem, prorokiem, przywódcą, cudotwórcą, ale Synem Bożym namaszczonym Duchem Świętym.

Przez sakrament chrztu jesteś dzieckiem tego samego Ojca i masz tego samego Ducha, co Jezus. Czy ma to wpływ na Twoją codzienność? Czy czujesz się bezpieczny wiedząc, że jest z Tobą Ojciec, który Cię kocha? Czy wołasz

„Przyjdź Duchu Święty” w codziennej modlitwie?

Chrzest przeżywamy raz, jego łaska ciągle nam towarzyszy. Korzystajmy z niej!

Rok Miłosierdzia

Ogłoszenie przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Roku Świętego, poświęconego tajemnicy Miłosierdzia, jest bardzo wymownym „znakiem czasu” dla Kościoła oraz współczesnego świata.

Na przełomie tysiącleci św. Jan Paweł II mówił: „Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi? Nie jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie niestety także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu” (Rzym, 30 kwietnia 2000 roku).
Dziś, po upływie 15 lat od kanonizacji siostry Faustyny, widzimy już z całą ostrością, że tych bolesnych doświadczeń, które budzą niepokój czy wprost przerażenie, jest coraz więcej. To nie tylko dramat i niepokój Ukrainy, Syrii, Iraku, Ziemi Świętej czy ostatnie zamachy w Pakistanie i bestialskie napady na siostry zakonne w Indiach, lecz również gwałtowne ataki na ludzką godność, tożsamość, najgłębsze powołanie człowieka – poprzez zanegowanie wartości tradycyjnej rodziny oraz podanie w wątpliwość podstawowych norm moralnych. Konsekwencje manipulacji genetycznych czy lansowania ideologii gender pod osłoną pięknych haseł nowoczesności czy postępu mogą i powinny budzić głęboki niepokój o przyszłość. Pomiędzy słowem „postęp” a „podstęp” jest różnica tylko jednej litery, dlatego łatwo wpaść w taką pułapkę, która ostatecznie zniewala, degraduje i może ogłupić człowieka.

Rok Święty to szczególny czas łaski od Pana, wezwanie do przebaczenia, korzystania z darów Bożego Miłosierdzia poprzez wejście w bogactwo Dobrej Nowiny i moc świętych sakramentów, a zarazem wezwanie do miłości wzajemnej. Dzięki opatrznościowej decyzji Ojca Świętego Światowe Dni Młodzieży w Krakowie będziemy przeżywać w Roku Świętym – w blasku Bożego Miłosierdzia, podejmując wspólnie z całym Kościołem to ewangeliczne wezwanie: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Ufamy więc, że spełnią się prorocze słowa Jana Pawła II, który nas zapewnił, że „światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi” na obecnym etapie dziejów, by stawały się coraz bardziej drogami prawdy, przebaczenia, pokoju i wzajemnej miłości.

DZIECI CHRZCZONE W 2015 R.

Ksawery Robert Geisler

Wiktoria Maria Kołodziej

Wiktoria Cecylia Bednorz

Lena Maria Grzesiak

Marek Joachim Lukas

Antonina Izabela Piątek

Mateusz Jedlicka

Patryk Leopold Schwierz

Maja Antonina Keller

Franciszek Bogusław Gudzikowski

Mikołaj Tomasz Jeżyk

Amelia Julia Nowek

Amelia Julia Rosińska

Oliwia Strzys

Leon Karol Wodarz

Michael Jan Lauer

Julia Beata Mojsiejewicz

Emily Gallus

Natan Fiedler

Jakub Sadowski

Julia Regina Pawleta

Magdalena Rozalia Prudlik

Michał Piotr Stawiński

Antoni Jarosław Stuglik

Daniel Nathan Radzioch

Zuzanna Maria Durecka

Adam Artur Noga

Wincent Jan Wróbel

Kacper Michał Lepszy

Adam Michał Jóżków

Oskar Kokot

Elena Marta Herburt

Aleksandra Kamila Jankowska

Alicja Laura Wojtasek

Maja Sara Kubis

Natan Grzegorz Schenk

Marcelina Jarząbkowska

Pola Łucja Ressel

Emilia Małgorzata Strzała

Hanna Marta Owsiak

Tymon Jarosław Kassak

Oliwia Weronika Pawleta

Jakub Krystian Spisla

Tymoteusz Przemysław Wróbel

Grzegorz Jan Rapacz

Jakub Eryk Rippel

Bartosz Piotr Mormul

Marek Szymon Adamski

Malina Martyna Wiczyńska

Laura Natalia Burnecka

Milena Marta Piekorz

Zofia Lechowska

Krystian Daniel Kokot

Zuzanna Maria Reginek

Róża Hildegarda Ledwolorz

Pola Danuta Szubrycht

Marcel Jerzy Roj

Krzysztof Jan Sosna

Lilianna Maria Ledwolorz

Emilia Maria Kania

Oliwia Grażyna Gniłko

Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności

przeniósł do przedziwnego Królestwa Twojej światłości;

pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego.

Niech tym dzieciom nigdy nie zabraknie miłości kochających się rodziców

ŚLUBY

Przemysław Wysocki – Elżbieta Synowska

Krzysztof Kotyś – Alicja Kałwa

Janusz Cziomer – Ilona Paczyńska

Wojciech Morawski – Natalia Buhl

Dawid Młynek – Hanna Gabriel

Rafał Thomalla – Sabina Kansczyk

Sebastian Slabik – Zuzanna Doktor

Krzysztof Brzuchowski – Laura Ślazyk

Piotr Nanko – Anna Ogrodnik

Łukasz Szleger – Ilona Wieczorek

Krzysztof Woźnica – Kamila Rypień

Aleksander Sienkiewicz – Justyna Domarus

Marcin Moćko – Zuzanna Lazinka

Piotr Domarecki – Monika Gryc

Patryk Bednarz – Magdalena Kampa

Marcin Batog – Katarzyna Pachowska

Konrad Smyrek – Adriana Reginek

Łukasz Niestrój –  Zuzanna Kaniut

Marcin Bek – Katarzyna Skotniczny

Edmund Psyk – Sabina Cebula

Boże, Ty uczyniłeś związek małżeński tak wielką i świętą tajemnicą, że wspólnota zaślubionych jest symbo­lem związku Chrystusa z Kościołem. Wejrzyj z miłością na Twoją służebnicę, która zawarła związek małżeński, a teraz prosi o błogosławieństwo, ob­darz ją łaską miłości i pokoju, naucz wstępować w ślady świętych kobiet, których pochwałę głosi Pismo święte. Nie­chaj się cieszy zaufaniem męża, a mąż jej, uznając jej rów­ność we wspólnym życiu i powołaniu do łaski, niech ją ota­cza szacunkiem i tak kocha, jak Chrystus miłował swój Kościół.

Prosimy Cię, Boże, spraw, aby oboje wytrwali w wierze i postępowali według Twych przykazań. Niech wierni sobie, zachowują czystość obyczajów we wzajem­nym współżyciu, a czerpiąc siły z Ewangelii, niech głoszą wszystkim Chrystusa. Niech się radują dziećmi, którym przekażą życie, i będą dla nich dobrymi rodzicami, niech doczekają się wnuków. Spraw także, aby u schyłku swych lat przeszli do życia błogosławionych w niebie. Przez Chry­stusa, Pana naszego.

NASIZMARLI

† Anna Maria Kołodziej, lat 103,

† Jan Strumiński, lat 72,

† Hildegarda Kołodziej, lat 81,

† Klara Porat, lat 84,

† Anna Golenia, lat 84,

† Karol Rohn, lat 67

† Małgorzata Matuszczyk, lat 70

† Karol Kołodziej, lat 81,

† Teresa Lazik, lat 66,

† Gertruda Schmolke, lat 87,

† Tomasz Gabriel, lat 60,

† Monika Sowa, lat 65,

† Krystyna Poniży, lat 78,

† Janusz Sawczuk, lat 71,

† Alfred Ocik, lat 74,

† Helena Przała lat 79,

† Agnieszka Fiecek, lat 95,

† Gerard Młynek lat 78,

† Waleska Dratwa, lat 99,

† Wiktor Ressel, lat 73,

† Piotr Kuczyński, lat 75,

† Hubert Nowak, lat 80,

† Gerhard Mumoth, lat 80,

† Kurt Zimolong, lat 83, 

† Konrad Piekorz, lat 43,

† Arnold Twardawski,  lat 44,

† Jan Polok, lat 81,

† Klara Karasińska, lat 91,

† Maria Moczko, lat 80,

† Maria Halama lat 93,

† s. Irmtruda Gertrud Cygon, lat 94,

† Franciszek Sonsała, lat 91,

† Anna Cyrys, lat 80,

† Hubertus Weber, lat 81,

† Eleonora Rychlik, lat 73,

† Lucyna Naglo, lat 38,

† Anna Prokot lat 76,

† Maria Galus, lat 95,

Pochowani poza parafią:

† s. Mariola Lazik, lat 61

† Jan Jakóbczyk, lat 66,

† Zbigniew Idczak, lat 59,

Panie, Ojcze Święty, wszechmogący Boże, pokornie prosimy, abyś łaskawie wprowadził do miejsca radości, światłości i pokoju twoje sługi i służebnice, których z tego świata wezwałeś do siebie.

Niech dusze ich nie doznają cierpień, a gdy nadejdzie wielki dzień zmartwychwstania i odpłaty racz ich wskrzesić ze Świętymi i wybranymi, odpuść im przewinienia i grzechy i daj im nieśmiertelne życie z Tobą, w królestwie wiecznym. Amen

MINĄŁ ROK 2015

Bóg zapłać za wszelkie dobro, z jakim spotykaliśmy się my kapłani.

Bóg zapłać tym, którzy codziennie uczestniczą we Mszy św.

Bóg zapłać tym, którzy w naszym kościele prowadzą codzienną modlitwę różańcową, przewodniczą Godzinkom, adoracji w dniu 21, co drugi miesiąc (nieparzyste miesiące).

Bóg zapłać wszystkim, którzy troszczą się o religijne wychowanie swoich dzieci.

Bóg zapłać wszystkim, którzy starali się żyć po Bożemu.

Bóg zapłać tym, którzy potrafili po cichu nieść pomoc tym, którzy nikogo bliskiego nie mają.

Bóg zapłać Radzie Parafialnej, Caritasowi, ministrantom, Dzieciom Maryi, III Zakonowi Franciszkańskiemu, Rodzinie Szensztackiej, Czcicielom św. Jadwigi, chórowi, scholi, orkiestrze, zespołowi.

Bóg zapłać Urzędowi Gminy za życzliwą współpracę.

Bóg zapłać za Wasze ofiary.

Rok 2015 zapamiętamy

Papież Franciszek ogłosił Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

W Dobrzeniu Wielkim i Małym wykonano sporą część wałów.

Zaskoczyła nas wiadomość o chęci rozdzielenia naszej Gminy, celem zagarnięcia elektrowni do Opola. Wielokrotne akcje transmitowane przez TVP info pokazały na całą Polskę, jak nam na jedności zależy.

Po 3 latach zmienił się ks. wikary, do nas przybył ks. Kamil Bania

Po upływie kolejnej 5 letniej kadencji odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Złoty jubileusz obchodziło 3 kapłanów pochodzących z naszej parafii: ks. Józef Ryborz, ks. Alfred Szleger, ks. Alfred Waindok

Zmarł p. Jan Polok, który przez 45 lat był kościelnym w naszej parafii, a w Leśnicy została pochowana s. Mariola Lazik, pochodząca  z naszej parafii

Pod względem gospodarczym:

Odnowiono ogrodzenie wokół kościoła parafialnego

Na plebanii wymieniono resztę drewnianych okien.

KALENDARIUM 2016

10 luty – Środa Popielcowa

10 – 14 luty –  rekolekcje parafialne

17 – 19 luty rekolekcje szkolne

25 luty, czwartek o 18.oo Msza św. z udziałem ks. biskupa Pawła Stobrawy i wizytacja parafii (o 17.oo spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską);

26 luty, piątek dalszy ciąg wizytacji 

27 marca – Wielkanoc

12 kwietnia, wtorek, godz. 18.3o – Bierzmowanie

1 maja, godz. 11.oo – I Komunia św.

  ?  maja –  odpust w Brzeziu

08 – 09 maja – Pielgrzymka do Barda i Wambierzyc

15 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

25 maja – odpust w Dobrzeniu Małym

26 maja – Boże Ciało

21 sierpnia – odpust św. Rocha

25 września – podziękowanie za żniwo

25 listopada, piątek – odpust ku czci św. Katarzyny

Nauki przedchrzcielne w naszej parafii odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.oo; Dobrze jest nieraz wziąć udział w nauce już przed urodzeniem dziecka.

Chrzest udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca o 14.3o podczas nabożeństwa, dlatego we Mszy św. należy uczestniczyć przed południem. Zaś w niedziele: 24 stycznia; 20 luty; 20 marca;17 kwietnia; 15 maja; 19 czerwca – jeśli będą chętni o 14.oo chrzest z  Mszą św.

Chrzestni z poza Parafii winni dostarczyć ze swojej Parafii zaświadczenie, że można pełnić tę funkcję.

Msza św. w int. rocznych dzieci odprawiana jest w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 9.oo. Rodzice z dziećmi przychodzą do zakrystii ministrantów i tam uczestniczą we Mszy św. W czasie  Mszy św. idziemy na ofiarę, a pod koniec ogłoszeń należy wyjść do błogosławieństwa przewidzianego dla dzieci i rodziców. Dzieci roczne zgłaszamy w kancelarii, co najmniej 2 tygodnie wcześniej (można i kilka miesięcy wcześniej).

Nauki przedślubne w naszej Parafii odbywać się będą w soboty 20 i 27 luty oraz 5 i 12 marca o godz. 19.oo.

Istnieje też możliwość odbycia nauk przedślubnych w Opolu w kościele św. Piotra i Pawła – we wtorki o 19.oo lub w salkach przy katedrze w czwartki o 19.oo. W Opolu nauki rozpoczynają się w pierwszy czwartek lub wtorek miesiąca.

Inna forma to weekend dla narzeczonych w Miedonii koło Raciborza – zobacz www.miedonia.pl  lub w Nysie –  www.ddf.nysa.pl

Nadto przed ślubem należy uczestniczyć w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego. W naszej Parafii prowadzi ją p. Monika Mościska - Starosta. Pierwsze spotkanie odbywa się w 2 piątek miesiąca o godz. 19.oo (obowiązują 3 spotkania) Można to też uczynić w Opolu na ul. Mickiewicza.

Porządek nabożeństw

PONIEDZ. 11.01

7.oo  Za † Hubertusa Weber od sąsiad. i znajomych

18.oo  Za † Eleonorę Rychlik 30 dz.

WTOREK 12.01

7.oo  Do Ducha Świętego w pewnej int.

18.oo  Za † Cecylię Dras i jej syna Piotra, †† z pokr.

ŚRODA 13.01

7.oo

8.oo u św. Rocha: Za † matkę Martę Glied, † syna Piotra, † brata Henryka

CZWARTEK 14.01

7.oo  Za †† Annę Prokot z Róży

17.oo  Za † męża i ojca Józefa Pampuch z ok. ur., †† z rodz. Pampuch i Sojka

PIĄTEK 15.01

7.oo

18.oo  Za † Mariana Bilińskiego r. śm.

SOBOTA 16.01

7.oo  Za † syna Rafała, †† rodz. Jana i Anielę, † brata Alfreda, † teściową, †† z pokr.

18.oo  Za † matkę Eugenię Wang 3 r. śm., † ojca Kazimierza, † brata Jana, †† z rodz. Wang i Owsiak

2. Za † Marię, Gertrudę  i Jana Kupczyk, † Edeltraudę i Pawła Skrzypczyk

II NIEDZIELA 17.01(kolekta kolędowa)

7.oo  Za Parafian      j.niem

9.oo  Za † Marię Pampuch, †† rodz. Stefana i Stanisławę Rosickich, † brata Janusza i †† z pokr.

11.oo  Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B. z ok. 45 r. ślubu Aleksandry i Ryszarda Baucz

14.3o Chrzest

15.oo  Nabożeństwo kolędowe

16.oo  u św. Rocha: Do B. Op. o bł. B. dla Maliny i Mileny

PONIEDZ.

7.oo 

18.oo  Za † Eryka Schneider r. śm., †† rodz., rodzeń., d. w cz.

WTOREK 19.01 ŚW. PELCZARA

7.oo  Za †† rodz. Agnieszkę i Karola Kołodziej, † ks. Kraika

18.oo  Za † Herberta Strzys, †† z pokr. d. w cz.

2. Za † w Niemczech Wolfganga Franz

ŚRODA 20.01

7.oo  Za † męża i ojca Józefa Kołodziej r. śm., †† z rodz. Kołodziej i Knop

8.oo u św. Rocha: Za † matkę Marię Pampuch, † ojca Ignacego Łytka, †† ojców 2 str., d. w cz.

CZWARTEK 21.01 ŚW. AGNIESZKI

7.oo  Za †† dziadk. Annę i Piotra Galus i ich †† dzieci

17.oo  Za † matkę Marię Matros, †† z rodz. Matros     

Adoracja

PIĄTEK 22.01

7.oo  Za † męża Józefa Świec, †† z rodz.

18.oo  Za †† rodz. Jana i Marię Ledwolorz, †† z pokr.

SOBOTA 23.1

7.oo  Za †† rodz. Jadwigę i Roberta Kołodziej, †† z pokr.

14.oo  Do B. Op. z ok. 25 r. ślubu Anny i Leonarda Lempa

18.oo  Przez wstaw. Jana Pawła II MBNPom. z podz. i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodz. Waindok

III NIEDZIELAZWYKŁA  24.01

7.oo  Za † Waltra Szlapa, † Marię i Georga Szlapa       j.niem

9.oo  Za † męża i ojca Józefa Kołodziej †† z rodz. Kołodziej i Wieczorek

11.oo  Za † męża Jana Strumińskiego I r. śm., † brata Michała, rodz 2 str.

14.oo  Msza chrzcielna

15.oo  Nieszpory

16.oo  u św. Rocha: Za Parafian

Liczba odsłon:

Dzisiaj 195

W sumie 241010

Licznik odwiedzin do maja 2016 - 637 000

Msze święte

 

Niedziela:

7:00 - w języku niemieckim

8:15 - u św. Rocha -     kwiecień-grudzień

9:00 i 11:00 - suma

16:00 - u św. Rocha - październik-marzec

17:00 - u św. Rocha -   kwiecień-wrzesień

 

W tygodniu:

7:00 - codziennie

18:00 - pn. wt. pt. i sb.

17:00 w czw. Msza św. szkolna

7:00 w środę u św. Rocha

Film o św. Katarzynie

Aktualnie gościmy:

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Kościół św. Rocha

Kościół św. Katarzyny

Stacja Caritas