Rzymskokatolicka Parafia

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Opolska 5a

46-081 Dobrzeń Wielki

 tel. 77 4695 220

wik.: 77 4695 503

 

Kancelaria czynna:

- poniedziałek 16:00-17:00

- wtorek16:00-17:00

- piątek16:00-17:00

oraz po mszy św. w tygodniu

 

 

II Niedziela Zwykła - Rok A

Refleksja

Gdy odkrywamy Jezusa jako żywą, kochającą osobę, odkrywamy także, że jest Kimś, kto chce się z nami zaprzyjaźnić. On nie szuka w nas ideologów, aktywistów, działaczy, ale przyjaciół. Dla niego jestem ważny ja sam, z moją biedą i moim obdarowaniem, moim cierpieniem i tęsknotą. Nie jestem dla niego pionkiem ani trybikiem. Dlatego poprzez słowa Ewangelii pyta nas Jezus o nasze pragnienia: „Czego szukacie?”.

Uczniowie Jana Chrzciciela odpowiadają pytaniem: „Rabbi, gdzie mieszkasz?”. To znak tęsknoty za miłością Baranka, to nie ciekawość, ale pragnienie bycia przyjętym przez Jezusa, pragnienie, aby się do Niego zbliżyć. Jeżeli na pytanie Jezusa odpowiadamy z podobną tęsknotą za zbliżeniem się do Niego, to możemy usłyszeć słowa: „Chodźcie, a zobaczycie”.

Pójść za Jezusem. Podpowiedz, jak to zrobić jest w drugim czytaniu: „Wasze ciała są członkami Chrystusa”, „ciała Wasze są przybytkiem Ducha Świętego”. Jeśli to prawda, to o ileż bardziej możemy się spodziewać w naszym życiu tego, co stało się w życiu proroka Samuela, gdy do niego zaczął przemawiać Bóg. W nas jest ukryty skarb, drogocenna perłą, źródło żywej miłości - Bóg obecny znacznie bardziej niż w Samuelu. Dlaczego jednak nie słyszymy Bożego głosu jak Samuel, czemu będąc bogaczami, zachowujemy się jak nędzarze?

Nie można zobaczyć Boga i pozostać przy życiu! Zobaczyć Boga przez poznanie Go swoim sercem oznacza rewolucję. Odkrywam, że On dając mi się cały przez tajemnicę Wcielenia i Odkupienia, prosi mnie także o dar całkowity. Tracę swoje życie bo odkrywam, że „moje” życie jest pozorem. Nie mam swojego życia, bo „już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci”. Pójść za Nim oznacza zrezygnować ze swojej drogi, swojego sposobu na życie, swojego radzenia sobie z problemami. Jeśli mam gotowość stracić swoje życie, wybrać Boga, Jego wezwanie, wtedy staję się wrażliwy i zdolny, aby przyjąć Jego głos i Jego prowadzenie

Opowiadanie

Lekcja

Kłamstwo dziecka wyszło na jaw. Wyrozumiały i postępowy ojciec wiedział, że nie samo kłamstwo było szczególnie ważne, co moralne spojrzenie na jego istotę. Przerwał swoją pracę i usiadł z synem, by wytłumaczyć mu w prostych słowach, dlaczego zawsze musi mówić prawdę, bez względu na to, jakie będą tego konsekwencje.

Nagle zadzwonił telefon. Syn, który starał się zjednać sobie ojca, powiedział:

- Pójdę odebrać!

Pobiegł do telefonu. Po chwili wrócił:

- To agent ubezpieczeniowy, tatusiu.

- Właśnie teraz? Powiedz mu, że nie ma mnie w domu

Jakże łatwo jest dać fałszywe świadectwo.

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym

„Chrystus łączy nowy początek zbawczego udzielania się: Boga w Duchu Świętym z tajemnicą Odkupienia. Jest to więc początek nowy, przede wszystkim dlatego, że pomiędzy pierwszym początkiem a całymi dziejami człowieka - począwszy od pierworodnego upadku - zaległ grzech, który jest przeciwieństwem obecności Ducha Bożego w stworzeniu, nade wszystko zaś przeciwieństwem zbawczego udzielania się Boga człowiekowi” (św. Jan Paweł II).

Złota myśl tygodnia

Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo, tym lepsza im bardziej gorzka (przysłowie arabskie).

Chrzty

 

Alicja Anna Szpiech

Karol Józef Kaczanowski

Marta Maria Műhmel

Sara Angelina Hadamek

Pola Hanna Pogrzeba

Emil Filip Florek

Jakub Jan Szleger

Grzegorz Antoni Gawrylin

Maja Dajana Marynik

Liliana Regina Kowalska

Wiktoria Weronika Pacuła

Aleksander Piotrowski

Joanna Julia Waindok

Liwia Katarzyna Kowol

Michalina Chałupczak

Julia Agnieszka Piszczek

Antoni Maciej Senkowski

Dagna Lidia Czarny

Zuzanna Anna Chojnowska

Fabian Rudolf Woźnica

Anastazja Barbara Libawska

Weronika Dominika Świec

Alan Hischer

Maria Agata Zięba

Florian Krzysztof Scheitza

Michał Jan Jonek

Amelia Liliana Tuła

Jan Piotr Galicki

Mateusz Franciszek Sosna

Cezary Jakub Gez

Marta Elżbieta Hołowaty

Mateusz Antoni Gotlib

Ida Maria Kultys

Wojciech Józef Stawiński

Anna Katarzyna Szenfelder

Wiktoria Agnieszka Mosz

Zofia Marcelina Świtała

Wiktoria Maria Karkosz

Oliwia Zofia Walas

Emilia Sikorska

Mateusz Stanisław Kita

Andrzej Paweł Hermanowicz

Paweł Oliwier Kowohl

Emilia Liwia Halama

Kacper Bogdan Slabik

Antoni Strzys

Kacper Alojzy Kupczyk

Szymon Kokot

Milena Anna Wojtasek

Lucas Paul Wrobel

Hubert Jan Pawlak

Antonina Wilk

Antoni Marcin Harmus

Michał Marcin Ratuszny

Antonina Zofia Gora

Kacper Mehl

Sophie Marie Kania

Karol Jan Mościcki

Julian Marek Piekarski

Te dzieci odrodzone przez chrzest święty nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi rzeczywiście. W sakramencie bierzmowania otrzymają pełnię Ducha Świętego. Przystępując zaś do ołtarza Pańskiego staną się uczestnikami Jego Uczty Ofiarnej i razem ze zgromadzonym Kościołem będą Boga nazywać Ojcem.

Drodzy rodzice, pomagajcie tym dzieciom wzrastać w wierze i w łasce Bożej.

 

Śluby

 

Piotr Stolarski – Monika Jagusz

Norbert Baran – Zuzanna Bucior

Maciej Godlewski – Martyna Przybyłko

Radosław Wieczorek – Marta Strózik

Piotr Hermanowicz – Sandra Nimpsz

Arkadiusz Polak – Kamila Turowska

Bartosz Kaniowicz –Agata Zielińska

Dariusz Tuła – Ewa Szymankiewicz

Piotr Jagieła – Aleksandra Piotrowska

Stanisław Wiktorowicz – Iwona Brodowska

Bernard Koper – Jolanta Marciniak

Szymon Marszewski – Monika Kupka

Mateusz Kaczanowski – Andrea Niemietz

Ondrěj Kuchař – Natalia Trznadel

Mateusz Kubis – Małgorzata Załuska

Marcin Marmuszewski – Halina Kafel

Kamil Sadowski – Patrycja Rzeczycka

Piotr Polednia – Magdalena Bartoszek

Mariusz Żelosko – Kamila Kansy

Łukasz Sorówka – Daria Konieczna

Marek Kwosek – Paulina Rutkowska

Tomasz Pollok – Joanna Matyjas

Paweł Kopeć – Lidia Torchała

Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców i wlej w ich serca moc Ducha Świętego.

Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę.   Udziel im też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnym wysiłkiem, a swoje dzieci, wychowane w duchu Ewangelii, przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie.

Błogosław swojej służebnicy, aby pełniąc zadania małżonki i matki, czystą miłością swój dom ożywiała, a zawsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą.

Błogosław też swemu słudze, niechaj dobrze wypełnia obowiązki dobrego ojca i wiernego męża.

Zmarli:

† Renata Lazinka, lat 58

† o. Jan Zimolong, 84

† Lucja Waldera, lat 83

† Maria Sabasch, lat 81

† Józef Wieczorek, lat 75

† Eugeniusz Gruszka, lat 69

† Cecylia Junger, lat 89

† Tadeusz Kozłowski, lat 62

† Paweł Knosala, lat 76

† Barbara Rosińska, lat 86

† Anna Macioszek. lat 78

† Gertruda Skrzypiec, lat 86

† Józef Sobek, lat 67

† Łucja Puszczyńska, lat 71

† Gertruda Unruh, lat 93

† Helena Orzeszyna, lat 92

† Lech Matysiak, lat 58

† Oswald Zoska, lat 80

† Władysław Kałwa, lat 64

† Lucja Koziol, lat 79

† Stefan Kampa, lat 57

† Joanna Wójcik, lat 88

† Łucja Wieczorek, lat 92

† Halina Zimolong, lat 85

† Hubert Sollorz lat 83

† Gertruda Twardawska, lat 71

† Johanna Wieschalla, lat 90

† Roman Kowalik, lat 44

† Krystyna Sowa, lat 75

† Alfred Kubalka, lat 75

† Helmut Symala lat 56

† Anastazja Kowolik, lat 92

† Maria Polok, lat 94

† Jerzy Andrzejewski, lat 57

† Henryk Halupczok, lat 71

† Hildegarda Scheitza, lat 83

† Barbara Wochnik, lat 63

† Maria Adamska, lat 67

† Antoni Niemczyk. lat 83

† Jan Niemczyk. lat 79

† Adelheid Polok, lat 78

† Helena Macioszek, lat 88

† Hildegarda Kolodziej, lat 78

† Lidia Kessler lat 83

† Józef Michalczyk lat 82

Minął rok 2017

Bóg zapłać za wszelkie dobro, z jakim spotykaliśmy się my kapłani.

Bóg zapłać tym, którzy codziennie uczestniczą we Mszy św.

Bóg zapłać tym, którzy w naszym kościele prowadzą codzienną modlitwę różańcową, przewodniczą Godzinkom, adoracji w dniu 21, co drugi miesiąc (nieparzyste miesiące).

Bóg zapłać wszystkim, którzy troszczą się o religijne wychowanie swoich dzieci.

Bóg zapłać wszystkim, którzy starali się żyć po Bożemu.

Bóg zapłać tym, którzy potrafili po cichu nieść pomoc tym, którzy nikogo bliskiego nie mają.

Bóg zapłać Radzie Parafialnej, Caritasowi, ministrantom, lektorom czytającym na Mszy św. w języku niemieckim, Dzieciom Maryi, III Zakonowi Franciszkańskiemu, Rodzinie Szensztackiej, Czcicielom św. Jadwigi, chórowi Cantabile, scholi, orkiestrze, zespołowi Soli Deo.

Bóg zapłać Urzędowi Gminy za życzliwą współpracę.

Bóg zapłać za Wasze ofiary.

 

Rok 2017 zapamiętamy

W Kościele przeżywaliśmy 100 rocznicę objawień fatimskich

Kościół w Polsce obchodził 300 lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Trzeba było pogodzić się ze zmianą granic naszej Gminy. Rozmowy i dialog żadnego rezultatu nie przyniosły

Droga do Opola była bardzo uciążliwa z powodu budowy obwodnicy Czarnowąs

W wieku 85 lat zmarł o. Jan Zimolong werbista pracujący od lat w Austrii, jako proboszcz w miejscowości Protes pod Wiedniem

Wiek emerytalny osiągnął ks. Eryk Czech proboszcz z Owsiszcz, który postanowił resztę lat spędzić w Dobrzeniu i zamieszkał u nas na Osiedlu Energetyk.

Odnowiono zakrystię i wykonane zostały nowe meble

Zakupione nowe krzesła do salki

 

Kalendarium 2018

14 lutego – Środa Popielcowa

14 – 18 lutego – Rekolekcje parafialne

1 kwietnia – Wielkanoc

26 kwietnia, czwartek, godz. 18.3o – Bierzmowanie

1 maja – odpust w Brzeziu

6 maja, godz. 11.oo – I Komunia św.

12 – 13 maja – Pielgrzymka do Barda i Wambierzyc

20 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

25 maja – odpust w Dobrzeniu Małym

31maja – Boże Ciało

19 sierpnia – odpust św. Rocha

31 września – podziękowanie za żniwo

18 listopada, niedziela – odpust ku czci św. Katarzyny

Nauki przedchrzcielne w naszej parafii odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.oo; Dobrze jest wziąć udział w nauce już przed urodzeniem dziecka, by potem nie było problemu z kim dziecko zostawić.

Chrzest udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca o 14.3o podczas nabożeństwa, dlatego należy uczestniczyć we Mszy św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka przed południem (chyba, że rodzice nie mają ślubu i żyją razem – wtedy uczestniczą we Mszy św. ale do spowiedzi i Komunii św. nie mogą przystąpić) oraz w 3 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 14.oo

Msze św. chrzcielne będą: 21.01; 18.02; 18.03; 15.04; 20.05; 17.06; 15.07; w sierpniu z racji odpustu Mszy chrzcielnej nie będzie, a roczki 26.08 o 15.oo; 16.09; 21.10; 18.11; 16.12.

Chrzestni z poza Parafii winni dostarczyć ze swojej Parafii zaświadczenie, że mogę pełnić tę funkcję. Osoby żyjące w związku cywilnym nie mogą pełnić funkcji rodziców chrzestnych, nie mogą też być świadkami chrztu.

Msza św. w int. rocznych dzieci odprawiane są w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14.oo, (podczas Mszy chrzcielnej). W czasie Mszy św. idziemy z zapaloną świecą na ofiarę, a pod koniec ogłoszeń wychodzimy do błogosławieństwa przewidzianego dla dzieci i rodziców. Dzieci roczne zgłaszamy w kancelarii o wiele wcześniej (nawet już na czerwiec), jednak co najmniej 3 tygodnie wcześniej.

Nauki przedślubne w naszej Parafii odbywać się będą w soboty: 24 lutego, 03, 10 i 17 marca o godz. 19.oo w salce na plebanii

Istnieje też możliwość odbycia nauk przedślubnych w Opolu w kościele św. Piotra i Pawła – we wtorki o 19.oo lub w salkach przy katedrze w czwartki o 19.oo. W Opolu nauki rozpoczynają się w pierwszy czwartek lub wtorek miesiąca.

Nadto przed ślubem należy uczestniczyć w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego. Można to uczynić np. u p. Róży Świerc tel. 605 224 099; bądź w Opolu przy pl. Mickiewicza.

Od roku koszt udziału w Poradni w całej diecezji wynosi 80 zł. od osoby, co należy wpłacić na konto bankowe przed rozpoczęciem spotkań. Wpłaty te są cegiełką wsparcia duszpasterstwa rodzin, opłatą za materiały i wsparciem Domu Matki i Dziecka w Opolu.

*****************************************

W niedzielę 21. stycznia kolekta będzie na Seminarium Duchowne. Przybędzie do nas ks. Krystian Muszalik, był u nas diakonem, a obecnie odpowiedzialny jest za sprawy gospodarcze w Seminarium.

Porządek nabożeństw

Poniedz.15.01

7.oo   Za † męża i ojca Józefa Kołodziej z ok. ur. i r. śm. , †† rodz. teściów, Kołodziej, Knop, d. op.

18.oo

Wtorek 16.01

7.oo   Za † Karola Matyszok

18.oo Za † męża i ojca Józefa Kołodziej, †† rodz. Kołodziej i Wieczorek, †† z rodz.

Środa 17.01 – św. Antoniego Opata

7.oo

8.oo u św. Rocha: Za † ks. Jana Zimolong I r. śm.

Czwartek 18.01.

7.oo

17.oo Za † ojca Eryka Schneider, r. śm., †† rodz., rodzeń., d. w cz.

Piątek - św. Sebastiana Pelczara

7.oo   Za †† rodz. Agnieszkę i Karola Kołodziej i do B. Op. MB i św. Rocha o zdrowie i bł. B. w rodz. Kołodziej i Wieczorek

18.oo Za † matkę Marię Pampuch, † ojca Ignacego Łytka, †† z rodz. Pampuch i Łytka

Sobota 20.01

7.oo   Za †† rodz. i teściów Jana i Gertrudę Knopik, Łucję i Wilhelma Gora, †† dziadk. z 2 str., 3 braci

18.oo Za † matkę i bacię Marię Matros, † Franciszka i Piotra Matros, †† z pokr.

III Niedziela zwykła 21.01

7.oo   Za † Huberta Wojtasek, †† z rodz. j.niem.

9.oo   Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. B. w rodz. Waindok

11.oo Za †† rodz. Jadwigę i Roberta Kołodziej, †† z pokr.

14.oo Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci: Alicja Szpiech, Jakub Szleger, Anna Schenfelder, Julia Piszczek

15.oo Adoracja w jęz. niem.; o 16.oo dla młodzieży; o 17.oo męźczyźni

16.oo u św. Rocha: Za † Rafała Stelmach

Poniedz. 22.01

7.oo

18.oo Za †† rodz. Jana i Marię Ledwolorz, †† z pokr.

Katecheza dla dorosłych

Wtorek 23.01

7.oo

16.oo Spotkanie dla czcicieli św. Jadwigi

18.oo   Do B. Op. z ok. 30 ur. Artura Michala, za żyj. i †† z rodz. Wocko i Michala

Środa 24.01 św. Franc. Salezego

7.oo   Za † męża Józefa Świec r. śm., †† z rodz. Roj i Świec

8.oo u św. Rocha: Za † Lidię Kessler od sąsiad.

Czwartek Nawrócenie św. Pawła

7.oo  

17.oo Za †† dziadk. Annę i Piotra Galus, †† ich dzieci

  1. Za † Lidię Kessler 30 dz.

Piątek - św. Tymoteusza i Tytusa

7.oo

18.oo Do B. Op. z ok. 25 r. ślubu Marii i Krzysztofa Fila

Sobota 27.01

7.oo   Za † Marie Sabasch I r. śm.

18.oo Za †† rodz. Alfonsa i Anastazję Wolik, †† braci Henryka i Norberta, †† teściów Angelikę i Józefa Lazinka

  1. Za † Józefa Michalczyk 30 dz.

IV Niedziela zwykła 28.01

7.oo   Za † brata Franciszka Wieczorek z ok. ur. †† rodz. i teściów  j. niem.

9.oo   Do B. Op. z ok. 18 ur. Martyny Krzemińskiej

11.oo Do B. Op. z ok. 18 ur. Mariana i Piotra Poniży

15.oo Nabożeństwo

16.oo u św. Rocha: Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze zdrowie i Bł. B. w rodz. Duda i Pieczarka

Na wesoło

Dziecko się skarży mamie:

- Mamo a tata mnie zbił dwa razy!

- A czemu aż dwa?

- Bo raz jak mu pokazałem świadectwo, a drugi jak zobaczył że to jego.

Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i mówi:

- Cześć mamo

- Jasiu jak się czujesz w szkole?

- Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają, a ja o niczym nie wiem.

 

 Nasi zmarli:

+ Franciszek Rodzis, lat 89, zam. Dobrzeń W. ul. Sokołów

 

Liczba odsłon:

Dzisiaj 17

W sumie 160876

Licznik odwiedzin do maja 2016 - 637 000

Msze święte

 

Niedziela:

7:00 - w języku niemieckim

8:15 - u św. Rocha -     kwiecień-grudzień

9:00 i 11:00 - suma

16:00 - u św. Rocha - październik-marzec

17:00 - u św. Rocha -   kwiecień-wrzesień

 

W tygodniu:

7:00 - codziennie

18:00 - pn. wt. pt. i sb.

17:00 w czw. Msza św. szkolna

7:00 w środę u św. Rocha

Film o św. Katarzynie

Aktualnie gościmy:

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Kościół św. Rocha

Kościół św. Katarzyny

Stacja Caritas