Rzymskokatolicka Parafia

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Opolska 5a

46-081 Dobrzeń Wielki

 tel. 77 4695 220

wik.: 77 4695 503

 

Kancelaria czynna:

- poniedziałek 16:00-17:00

- wtorek16:00-17:00

- piątek16:00-17:00

oraz po mszy św. w tygodniu

                               XIII Niedziela Zwykła – Rok C

                                   Refleksja

Czasami ludzie udający się w podróż zbyt długo żegnają się z najbliższymi. Zdenerwowany konduktor pogania opieszałych, zachęcając ich, by wreszcie wsiedli do wagonu. Zdarza się jednak, że nie zauważy, iż ktoś zostawiwszy bagaże w przedziale wyszedł na peron, by jeszcze raz uścisnąć tych, których opuszcza. Konduktor daje znak i pociąg rusza. Walizki i torby odjeżdżają, a pasażer, który zbyt długo się żegnał, z krzykiem próbuje je dogonić.

Eliasz zarzucając swój płaszcz na Elizeusza wzywał go, by poszedł za nim i został prorokiem. Elizeusz przyjął wezwanie, prosił jednak Eliasza, aby przed wyruszeniem w drogę pozwolił mu pożegnać się z rodzicami. Prorok Eliasz zgodził się. Powiedział: „Idź i wracaj”. Czekał cierpliwie, aż ten, którego powołał, załatwi wszystkie swoje dotychczasowe sprawy i będzie gotowy podjąć nową misję.

Jezus Chrystus podczas swego nauczania na ziemi wielokrotnie kierował do spotykanych ludzi wezwanie: „Pójdź za Mną”. Niektórzy sami, zafascynowani Jego Osobą, deklarowali pod wpływem chwilowego entuzjazmu: „Pójdę za Tobą”. Wydawałoby się, że właśnie takiej spontanicznej postawy Jezus oczekiwał. Tymczasem św. Łukasz Ewangelista zapisał zdumiewającą odpowiedź, jaką otrzymał od Zbawiciela taki entuzjastyczny uczeń. Jezus wyraźnie ostrzegał go przed konsekwencjami podjętej decyzji, akcentując trudy i niedogodności związane z wyborem drogi, którą dziś świat nazywa chrześcijaństwem: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. To wyraźne przypomnienie, że uczeń Chrystusa na ziemi jest jedynie pielgrzymem, zmierzającym do wiecznej ojczyzny w niebie.

Bóg każdemu człowiekowi wyznacza pewną misję do wypełnienia. Naszym zadaniem jest nieustanne szukanie woli Bożej i realizowanie jej w codziennym życiu. Istotą naszego powołania, niezależnie od tego, czy zostaliśmy wezwani do życia w małżeństwie, w zakonie, w kapłaństwie czy jako człowiek samotny w świecie, jest zawsze pójście za Chrystusem.

Opowiadanie

Za królem

Podróżował po pustyni pewien potężny monarcha, a w ślad za nim postępowała długa karawana przewożąca należące do niego niezliczone skrzynie pełne złota i drogocennych kamieni.

W połowie drogi jeden z wielbłądów, oślepiony rozżarzonym piaskiem, runął z westchnieniem na kolana i więcej się już nie podniósł.

Skrzynie, które dźwigał, zsunęły się z jego boków na ziemię, roztrzaskując się, a perły i drogocenne kamienie zmieszały się z piaskiem.

Król nie zatrzymał pochodu, bowiem nie miał już więcej skrzyń, a wszystkie wielbłądy były i tak przeciążone. Z gestem wyrażającym tyleż żalu, co i wielkoduszności, zezwolił swym paziom i giermkom pozbierać te cenne kamienie, które zdołają odszukać.

Podczas gdy oni poszukiwali chciwie łupu i przetrząsali mozolnie piach, król kontynuował swą podróż po pustyni.

Spostrzegł jednak, że ktoś postępuje nieustannie jego śladem. Odwrócił się i zobaczył, że biegnie za nim spocony i zdyszany jeden z jego paziów.

– A ty – zapytał go monarcha – nie zatrzymałeś się, by pozbierać bogactwa?

Młodzieniec odpowiedział mu z radością i dumą:

– Ja idę za moim królem.

Na wesoło

Dwóch mężczyzn poluje na kaczki. Jeden z nich strzela. Po chwili kaczka z hałasem spada na ziemię.

- Piękny strzał! - mówi drugi.

- Ale całkiem niepotrzebny. Upadając z tej wysokości kaczka i tak by się zabiła.

Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej przy stole dziewczynki i pyta:

- Zatańczysz?

- Tak, chętnie.

- To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść.

Z ogłoszeń parafialnych:

 1. Środa wieczór: kolacja na bazie fasoli w salce parafialnej. Potem muzyka.
 2. Temat piątkowych rozważań: „Czym jest piekło”. Przyjdźcie wcześniej i posłuchajcie prób chóru.
 3. Specjalne modlitwy będą odmawiane za tych, którzy są poważnie chorzy na żądanie

Porządek nabożeństw

Poniedz. 01.07

7.oo     Za † Oswalda Gajda r. śm,. †† z rodz.

13.oo  Ślub Julina Kubis Arkadiusz Kostek

18.oo  Za † Martę Galus I r. śm.,   

 1. Za † męża Rudolfa Skrzypiec, rodz. 2 str., † brata, † chrześniaka i szwagierkę

Wtorek 02.07

7.oo     Do B. Op. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. B. dla całej rodz. Tomala

18.oo  Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B. z ok. 40 ur. Piotra i o bł. B. w rodz.

Środa 03.07 św. Tomasza Ap.

7.oo    

8.oo u św. Rocha: Za †† rodz. Gertrudę i Walentego Steiner, †† teściów Elżbietę i Jana Warzecha, d. op.

17.oo u św. Rocha: Do B. Op. z ok. 60 ur. ks. Norberta Widoka i Marianny Matuszczyk

Czwartek 04.07

7.oo     W int II ołtarza o zdrowie i Boże. błog dla miesz. ul. św. Rocha

i ul. Dworcowej

17.oo  Do B. Op. o bł. B. i dary Ducha Świętego dla Dominika Kasperka z ok. 18 ur.

 1. Do B. Op., MB o zdrowie i bł. B. z ok. 18 ur. Pauliny

I piątek

7.oo     Za Parafian

10.3o u św. Rocha:

18.oo  Za † Wiesławę Kafel, †† rodz.

Sobota 06 Bł. Marii Teresy Ledóch

7.oo     W int. Róż Różańcowych

 1. Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B. i zdrowie z ok. 75 ur. Kazimierza Socińskiego

8.oo     Odwiedziny chorych

17.oo  Nauka przedchrzcielna

18.oo  Za † Adolfa Roswora I r. śm.

XIV Niedziela 07.07

7.oo     Za † Jadwigę Roj z Róży j.niem.

8.15 u św. Rocha: Za †† rodz. Helenę i Franciszka Ratuszny, †† dziadk.

9.oo     Za † brata Konrada r. śm., †† rodz. Konrada i Elżbietę Piekorz, †† z pokr. Piekorz i Fiecek

11.oo  Za † męża i ojca Waltra Wosch 7 r. śm. i o zdrowie i bł. B. w rodz.

14.3o  Chrzest

15.oo  Nabożeństwo

17.oo u św. Rocha: Za †† rodz. Józefa i Teresę Halama, †† braci Jerzego i Gerarda, † teściów Marię i Ryszarda Reginek

Poniedz. 08.07. św. Jana z Dukli

7.oo     Za † męża i ojca Franciszka Kołodziej, † synowa Katarzynę, †† rodz. teściów, siostry i braci szwagrów, †† z pokr 2 str., d. w cz.

18.oo  Za † Aleksandrę Strzemieczną z ok. ur. i r. śm., †† z pokr.

Wtorek 09.07

7.oo     Do B. Op., św. Anny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 60 ur. Marianny

18.oo  W int. mieszk. Dobrzenia w r. powodzi

Środa 10.07

7.oo     Za †† teściów Jadwigę i Tomasza Kociok, †† 4 synów, córkę i 3 szwagierki, †† z rodz. Kociok i Gonsior

8.oo u św. Rocha: Za † ojca i męża Piotra Unruh 5 r. śm.

Czwartek 11.07 św. Benedykta

7.oo     Za † matkę Erikę Kotka 3 r. śm.

17.oo  Za † Annę Macioszek, †† rodz. teściów, † brata i szwagra

 1. Za † Zbigniewa Popiela I r. śm.

Piątek 12.07 św. Brunona

7.oo     Do B. Op. MB. i św. Rocha z podz. i prośbą o zdrowie i bł. B. z ok. 90 ur. Anny Rodzis

18.oo  Do B. Op. MBNPom i św. Rocha z podz. i prośbą o dalsze bł. B. i zdrowie z ok. 80 ur.

 1. W int I ołtarza o zdrowie i Boże. błog dla miesz. ul. Sobieskiego i
 2. Kościuszki

Sobota -św. Andrzeja i Benedykta

7.oo     Za † Jadwigę Roj 30 dz.

15.oo  W int. III Zakonu

18.oo  Za † Lesława Pawlaczek 5 r. śm., †† z rodz. Pawlaczek i Tomaszewski

XV Niedziela 14.07

7.oo     Za † ojca Huberta Nowak r. śm., †† dziadk. Annę i Józefa Nowak j.niem

8.15 u św. Rocha: Za † syna Andrzeja Ledwolorz r. śm.

9.oo     Do B. Op. z ok. 40 r. ślubu Marii i Józefa z podz. i prośbą o bł. B. dla całej rodz.

11.oo  Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B. i zdrowie z ok. 60 ur. Anny Marii oraz o zdrowie w rodz. dzieci

16.oo u św. Rocha: Droga Krzyżowa

17.oo u św. Rocha: W int. Pielgrzymów do Piekar

Poniedz. 15.07 św. Bonawentury

7.oo     Za † Jadwigę Roj od sąsiad.

18.oo  Za † Renatę Kokott

Wtorek 16.07 NMP z Góry Karmel

7.oo     Za † ojca Waltra Wosch, †† z rodz. Wosch i Michalczyk

18.oo  Za † męża Mariana Włodarczyka 3 r. śm. i z ok. ur., † teścia Leona †† rodz. Anne i Władysława Michalskich, † brata Grzegorza, †† z pokr.

Środa 17.07

7.oo     Za ++ Marię i Andrzeja Krawczyszyn I r. śm.

8.oo u św. Rocha: Do B. Op. i św. Rocha z podz. i prośbą o dalsze zdrowie i bł. B. w rodz. Warzecha

 1. Za wstaw. MB św. Judy Tadeusza i św. Rocha. z podz. i prośbą o bł. B. i zdrowie dla Augusta Pollok z ok. 90 ur. i o opiekę B. w całej rodz.

Czwartek 18.07

7.oo     Za †† Łucję i Feliksa Roczek, †† pokr. i d. w cz.

17.oo  Za † syna Rudolfa, † męża Wernera, †† rodz. Szewczyk i Biedroń, †† z pokr.

Piątek 19.07

7.oo

18.oo  Do B. Op. z ok. 30 ur. Joanny Wocko, za żyj. i †† z rodz.

 1. Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B. z ok. ur. Danuty Mokrzyckiej

Sobota 20.07 Bł. Czesława

7.oo     Do B. Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrowie z ok. 80 ur. Edyty

13.oo u św. Rocha: Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B. z ok. 90 ur. Marty Broszat

18.oo  Za † męża Marka Polok, †† rodz. Jadwigę i Gerharda Wójcik, †† teściów Bożenę i Franciszka Polok

XVI Niedziela 21.07

7.oo     Za † męża Daniela Chabior, †† rodz. rodzeń. † szwagra i bratanka j.niem

8.15 u św. Rocha: Za † Helenę i Antoniego Kesler z ok. ur., †† dziadk.

9.oo     Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B. z ok. 70 ur. Elżbiety Kwosek

11.oo  Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B. ok. 50 ur. Sabiny Nalewaja

14.oo  Msza chrzcielna i w int. rocznych dzieci: Rita Smyrek, Adam Toma

15.oo  Adoracja w j. niem

16.oo  Młodzież 

17.oo   Mężczyźni

17.45  Zakończenie

17.oo u św. Rocha: Za † ojca Józefa z ok. ur. i r. śm. † matkę Marię Szramowska i chrzestną Dorotę

Modlitwa wakacyjna

Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobrze ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen.

 

 Nasi zmarli:

Msze święte

 

Niedziela:

7:00 - w języku niemieckim

8:15 - u św. Rocha -     kwiecień-grudzień

9:00 i 11:00 - suma

16:00 - u św. Rocha - październik-marzec

17:00 - u św. Rocha -   kwiecień-wrzesień

 

W tygodniu:

7:00 - codziennie

18:00 - pn. wt. pt. i sb.

17:00 w czw. Msza św. szkolna

7:00 w środę u św. Rocha

Film o św. Katarzynie

Aktualnie gościmy:

Odwiedza nas 149 gości oraz 0 użytkowników.

Kościół św. Rocha

Kościół św. Katarzyny

Stacja Caritas

image6