Rzymskokatolicka Parafia

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Opolska 5a

46-081 Dobrzeń Wielki

 tel. 77 4695 220

wik.: 77 4695 503

 

Kancelaria czynna:

- poniedziałek 16:00-17:00

- wtorek16:00-17:00

- piątek16:00-17:00

oraz po mszy św. w tygodniu

I Niedziela Wielkiego Postu – Rok C

Refleksja

Coroczny fragment Ewangelii o kuszeniu, zwiastujący początek Wielkiego Postu, powinien nas skłonić do refleksji nad kierunkiem i sensem naszego życia. Nasza subiektywna wizja różnych dóbr i życiowych celów powinna być skonfrontowana z ich obiektywną wartością - prawdą z naszym powołaniem. Pozwoli to uniknąć bolesnych rozczarowań i błądzenia

Pierwsze złudzenie i pokusa, dotycząca głównie naszych potrzeb cielesnych, obiecuje nam, że obfitość chleba, a szerzej - pieniędzy i wszelkich dóbr materialnych, potrafi uczynić człowieka sytym i szczęśliwym. Uważamy i oczekujemy, że pozyskiwanie chleba powinno przychodzić człowiekowi łatwo i szybko, żeby pieniędzy było pod dostatkiem, a podaż nie miała ograniczeń.

Paradoksalnie: czy może być lepszy sposób, by zniszczyć ludzkość w samobójczym bezruchu i bezmyślności, a człowieka zadusić własnym sadłem? To właśnie rozumna praca i zmaganie z naturalnym oporem materii najbardziej przyczynia się do jego rozwoju. Ale dopiero Słowo Boże objawia nam pełnię ludzkiej godności i ostateczny cel życia oraz daje człowiekowi poczucie sensu.

Pokusa zbudowania raju na ziemi pod warunkiem oddania władzy w „odpowiednie ręce" została skompromitowana w dziejach ludzkości już wiele razy, na ogól w sposób krwawy i bolesny. A jednak ciągle żywimy naiwne nadzieje, że nastanie wreszcie taka władza, która rozwiąże wszelkie nasze problemy. Chrystus chce nam uświadomić, że tylko powszechne posłuszeństwo Bogu, czyli uznanie Bożego prawa, wypisanego w ludzkim sumieniu, może zapewnić bezpieczeństwo. Jeśli człowiek i wybrana przez niego władza nie będą respektowały praw Boga, wówczas nic nas nie uratuje.

Trzecia pokusa odwraca role: stara się nam wmówić, że to Bóg powinien dostosować się do człowieka, do naszych oczekiwań, życzeń i roszczeń, a nie my do Boga. Chcielibyśmy podporządkować sobie Boga, sprowadzić Go do roli komika, który będzie nas zabawiał sztuczkami, albo agencji ochrony, która da nam gwarancje bezpieczeństwa. Ale uwaga: redukując obraz Boga do takich żałosnych karykatur, człowiek niszczy samego siebie! To my mamy słuchać Boga -nie odwrotnie.

Opowiadanie

Wybryk

Kobieta złożyła ręce w trąbkę i przykładając je do ust, zawołała w kierunku grupy mężczyzn, którzy niezmordowanie szli do przodu

- Czy chłopiec jest z tobą?

Mężczyzna, silny typ o łagodnym i serdecznym wyglądzie, odpowiedział:

- Nie. Myślałem, że jest z wami.

Kobieta zatrzymała się i zaczekała, aż przejdzie rozgadana grupa kobiet. Coraz bardziej zmartwiona, zagadywała wszystkie:

- Czy nie widziałyście mojego syna?

Kręciły głowami. Żadna go nie widziała. Kobieta zatrzymała się na środku drogi, a mężczyzna doszedł do niej. Ona była zaniepokojona i podenerwowana:

- Skoro jest już mężczyzną, powinien być z tobą!

Mężczyzna spokojnie odpowiedział:

- Ale ciągle jest przywiązany do ciebie! – jego głos zdradzał jednak pewne zaniepokojenie

- Mogłeś zwrócić uwagę, prawda?

- Ja? Skoro ty zawsze bierzesz go w obronę!

- I kto to mówi! To wy trzymacie się zawsze razem!

Mężczyzna i kobieta spojrzeli na siebie. Ich twarze złagodniały.

- Wybacz mi!

- To ty mi przebacz!

Uścisnęli się.

- Wracajmy, może się znajdzie.

- Nie martw się – powiedział mężczyzna – Jest bystry.

Zawrócili w kierunku miasta, które o zachodzie przybierało purpurowe i złote barwy.

Miał dwanaście lat.

Chłopcu było na imię Jezus.

Złota myśl tygodnia

Miód chociaż słodki, nadmiarem słodyczy tłumi apetyt i sprowadza mdłości; kochaj z umiarem (William Shakespeare).

Na wesoło

Na lekcji katechizmu ksiądz stara się przekonać dzieci, że Bóg jest nie tylko wszechwiedzący, ale także wszech-przewidujący: „Pomyślcie tylko, miliony lat temu nikt nie nosił okularów. Ba, nie zostały nawet jeszcze wymyślone. A Bóg już nas stworzył z dwojgiem uszu...”.

 

Z Orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2019

…Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się "nowym stworzeniem": "Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe". W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie może "przeżyć Wielkanoc": otworzyć się na nowe niebo i  nową ziemię. A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Paschalnej… Razem z nami całe stworzenie jest powołane do wyjścia "z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę.

Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny. Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które "zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.

Porządek nabożeństw

Poniedz. 11.03

7.oo     Za † matkę Jadwigę, † teścia Eufgeniusza, † brata Rajmunda, † bratanka Mateusza i †† dziadk.

18.oo  Za † ks. Thomasa Motzko 10 r. śm., †† jego rodz. i braci; matkę chrzestną + Franciszka Kurpierz

  1. Za † Danutę Gościńską od sąsiad.

Wtorek 12.03

7.oo     Za †† rodz. Szymona i Gertudę Skrzypiec, † syna Huberta, córkę Halinę

18.oo  Za † męża Józefa Wieczorek, jego rodz. i †† z pokr.

Środa 13.03

7.oo     Za † matkę Gertudę Rusyn z ok. ur. † ojca Tadeusza, †† z rodz. Macioszek

7.oo u św. Rocha: Za † Annę Macioszek 2 r.

Czwartek 14.03

7.oo     Za † męza Józefa Sobek, †† rodz. Otylię i Augustyna Sobek

17.oo  Za † męża Wernera, † syna Rudolfa, †† rodz. Szewczyk Biedroń, †† rodzeń.

Spotkanie rodz. szensztackiej

Piątek 15.03

7.oo     Za † Renatę Kokott

17.3o  Droga Krzyżowa

             Za †† rodz. Herberta i Anielę Tkocz

  1. Za † ojca Jerzego Rodzis I r. śm.

19.oo  Droga Krzyżowa dla młodzieży

Sobota 16.03

7.oo     Do B. Op. i św. Rocha z podz. i prośbą o zdrowie i bł. B. z ok. 30 ur. Rafała Piekorz

18.oo  Za † męża i ojca Henryka Psyk r. śm., † matkę †† teściów

  1. Za † Hubert i Ellinor Rith

19.oo  Nauka Przedślubna

II Niedziela W. Postu

7.oo     Za † Joannę Wójcik, †† z pokr. Holik i Wójcik              j.niem

9.oo     Za † Jerzego Rodzis I r. śm. jego, żonę Izabelę

11.oo  Za †† rodz. Marię i Jana Halama, †† z rodz. Halama i Katner

14.oo  Msza św. chrzcielna i w int. rocznych dzieci: Sara Stolarska

15.oo  Gorzkie Żale

16.oo u św. Rocha: Za † męża i ojca Alojzego Kośny, † syna Piotra, †† z pokr. 2 str.

Poniedz. 18.03

7.oo

18.oo  Do B. Op. z podz. i prośbą o dalsze bł. B. z ok. ur. Urszuli i Józefa

  1. Do B. Op. o bł. B. z ok. ur. i o bł. B. w rodz. Baldy i Pawleta

Wtorek 19.03 św. Józefa

7.oo     Za † męża i ojca Józefa Pampuch, †† pokr 2 str.

9.oo     Ku czci św. Józefa za Parafian

18.oo  Do B. Op. o zdrowie i bł. B. dla brata Józefa z ok. ur.

Środa 20.03

7.oo     Za † męża i ojca Józefa Kwosek z ok. ur. †† rodz. Kwosek i Emmerling, †† pokr 2 str.

7.oo u św. Rocha: Za † Hildegardę Szajca †† rodz. Szajca, Fautsch, †† rodzeń. i d.op.

Czwartek 21.03

7.oo     Za †† rodz. Marię i Józefa Grendysz, † brata Marcina, †† z pokr. Koschny i Grendysz, d. op.

17.oo  Za † Helmuta Pampuch I r. śm.

  1. Za † Irenę Kołodziej, †† rodz. Arnolda i Franciszkę Gabriel, †† Ernesti

Adoracja do 22.oo

Piątek 22.03

7.oo     Za †† rodz. Cecylię i Józefa Kołodziej, † siostrę Mariannę, †† dziadk., d. w cz.

17.30  Droga Krzyżowa

18.oo  Za †† rodz. Marię i Wilhelma Klump, † Franciszkę i Walentego Kokot, †† z pokr. Klup i Kokot

  1. Za † Marię Adamską, † Zbigniewa Balij od koleżanek i kolegów ze Szk. Podst.

Sobota 23.03

7.oo     Za †† rodz. Andrzeja i Łucję Resel, † siostrę Hildegardę i brata Helmuta

18.oo  Za †† Mariannę i Gerarda Buhl, † brata Bernarda

  1. Za † Jerzego Handorf, †† z pokr. d. w cz

III Niedziela W.Postu 24.03

7.oo     Za Parafian             j.niem

9.oo     Za † męża i brata r. śm., †† rodzeń. i pokr. i w pewnej int.

11.oo  Do B. Op. z ok. 18 ur. Adriana Kokot

15.oo  Gorzkie Żale

16.oo u św. Rocha: Do B. Op. z ok. 60 ur. Anny Waszczuk i o bł. B. w rodz.

 

 

Nasi zmarli:

Liczba odsłon:

Dzisiaj 278

W sumie 300258

Licznik odwiedzin do maja 2016 - 637 000

Msze święte

 

Niedziela:

7:00 - w języku niemieckim

8:15 - u św. Rocha -     kwiecień-grudzień

9:00 i 11:00 - suma

16:00 - u św. Rocha - październik-marzec

17:00 - u św. Rocha -   kwiecień-wrzesień

 

W tygodniu:

7:00 - codziennie

18:00 - pn. wt. pt. i sb.

17:00 w czw. Msza św. szkolna

7:00 w środę u św. Rocha

Film o św. Katarzynie

Aktualnie gościmy:

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Kościół św. Rocha

Kościół św. Katarzyny

Stacja Caritas